jueves, 27 de diciembre de 2012

“TÉRÍTS MAGADHOZ URAM, ÉS MEGTÉRÜNK"


 español............ [+]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


TÉRÍTS MAGADHOZ URAM, ÉS MEGTÉRÜNK
Siralm. 5, 21


1.- Miért jöttél közénk? Mi hozott az emberek közé? Talán nem volt elegendö a próféták szava, a jövendölések, nappal a felhök és éjjel a tüzoszlop, a manna és annyi csodajel? Talán nem volt elegendö hangodat hallani a sivatagban és Neved az égö csipkebokorban?
Nem volt elegendö. Az Úr eljött, hogy megváltson bennünket, elénk jött.2.- Életre hívott bennünket és ez azt jelenti, hogy az életet nekünk adta, kezünkbe adta az Isten. Az élet tehát ajándék, elsö pillanattól fogva mérhetetlen kegyelem, lehetöség, elöre elképzelhetetlen, váratlan újdonság annak számára, aki kapja. Nem csupán jelen ajándék, hanem eljövendö is; jobb, gazdagabb, örök élet. Az élet, amit így fogadunk, végtelen ajándék. Az ember kezébe adatott az élet ajándéka, a Teremtö rábízta az életet, ezért megajándékozott lett.

Ha elfogadod ezt az ajándékot, ha ajándéknak fogod fel, akkor megérted azt a mélységes kapcsolatot, ami az Ajándékozóhoz köt, magához az Istenhez.  Olyan egység van köztünk és Isten között, hogy magunkat csak úgy foghatjuk fel, hogy Istenéi vagyunk. Istenéi vagyunk, öérte vagyunk. Az Ö teremtményei vagyunk és ez az igazság határozza meg boldogságunkat és szenvedéseinket, szabadságunkat és felelösségünket, az állandó feszültséget szeretet és elégedetlenség között, a nyugtalanságot és a pihenés sürgetö vágyát,  amit minden földi test érez. Abszolút Istenre vagyunk utalva, sem mi magunk, sem más nem rendelkezik sorsunk felett, mert egyedül az övéi vagyunk, az ö tulajdona. 

Belöle indulunk és Felé vonzódunk Szeretetének ereje által. Ez alkotott bennünket és ez irányít Felé. Ez az ágostonos nyugtalanság megértésének a kulcsa, ez a "Felé", a "versus", az irány, az irányultság, az ember valódi boldogság felé való törekvése. Ez a "Felé" zarándokká tesz bennünket Isten felé, egészen a végsö találkozásig. Szüntelenül keressük azt, Aki hív, aki kívül-belül keres bennünket mindenben, minden helyzetben, öröktöl fogva. 

3.- Mégis, bár Felé tartunk, eltévesztjük az irányt, eltévedünk, szem elöl veszítjük az irányt és az utat,  olyannyira, hogy kimaradunk az életböl, ebböl a csodálatos adományból. Természetünktöl fogva keresök vagyunk, és néha elvétjük a keresést, rosszul választunk, túlságosan kanyargós utakat... és újítók is vagyunk, elutasítjuk a régóta kitaposott ösvényt és új utakat akarunk felfedezni. Az élet és a sors uraivá tesszük magunkat és nem hagyatkozunk az Istenre. Eltávolodunk Töle, ellenemondunk annak, ami vagyunk és amire teremtettünk. Ez az emberi dráma sokszor tragédiához vezet.

De az elsö szó, az eredet hangja erösen lüktet bennünk és Egységre hív, összetartozásra, az eredeti Közösségre, amelyböl létrejöttünk, amelyre vágyunk és amelybe visszatérünk. Hangja visszahív. A teremtés Istentöl ered és Hozzá tér vissza, a Fiú a Szentháromság egységéböl szakadt ki, hogy visszatérvén sokakat magával vonzzon. Pünkösdkor Isten kiárasztja Lelkét az emberiségre, hogy a világ minden tájára eljusson és visszatérjen hozzzá. Minden visszatér, hogy Egységgé váljék; minden arra hivatott, hogy egybegyüljék. Arra teremtettünk, hogy Benne és Vele éljünk, és lelkünk egész utazása Benne lel otthonra és megnyugvásra. Jézus azért jött, hogy visszatérjünk. 

Amikor tehát megtérésröl beszélünk, akkor minden teremtett lény értelméröl beszélünk: az én, a te és a legnyomorultabb teremtmény életének értelméröl. A Megtérés minden teremtménybe beleírt törvény, a végtelenbe, a világmindenségbe, minden teremtménybe.... Minden ami él, be- és kilélegzik,  elmegy és visszatér, szétárad és egybegyülik...  Az ember akkor él, ha Isten felé forduló teremtmény, ha Istenhez, végsö és meghatározó eredetéhez tér. Ezért minden eltávolodás önazonosság-vesztés, mert Istenéi vagyunk, Istenért és Istenben vagyunk - és ha nem így van, akkor senkié vagyunk és Senki vagyunk, mert elveszítettük méltóságunkat és önazonosságunkat. 

4.- A visszatérés nem kudarc és nem vereség, nem ítélet vagy gyalázatos megfutamodás. A visszatérés az eredeti terv beteljesítése. Kilépés az árnyak világából, a barlangból. Annyi, mint megtalálni a helyet, amelyre teremtettünk, a szabadulást és a Szabadítót. Kegyelem, amely nemcsak megelöz bennünket, hanem olyan adomány, amely örökre az emberrel marad, hogy elérhesse végsö célját. A kegyelem ébreszti fel bennünk a vágyat arra, hogy visszatérjünk, gyarlóságunk tudatában. Ez a mindenek feletti kegyelem, amit Jézus Krisztusban kaptunk, aki az Atyához térít bennünket. A visszatérés a Húsvét müve, mert azáltal válik lehetségessé, hogy Ö eljött és elvezetett bennünket a halálból az életre. 

Azért jön, hogy megtérjünk. . Téríts magadhoz Uram, és megtérünk (Siralm. 5, 21) A megtestesülés Hozzá térít, mert Isten szeretetének, teljes szabadságának, irántunk való együttérzésének csodálatos jele. Azért jön, hogy megkeressen bennünket, hogy ránk találjon. Azért jön, hogy visszatérj Hozzá, hogy újra Egységben légy vele - mert megtérés és egység együtt jár. 

A Hit Éve sok megtérés éve lesz; a hétköznapi megtéréseken túl is, amelyekkel felélesztjük a hit lángját, hogy lobogjon. Ezért jött, a mai világban élö szétszóródott fiakért, az elveszett bárányért, a tékozlókért és a számüzöttekért. Érted jött és értem, akik talán Istenközelben távol vagyunk Töle. Születése a mi születésünk, és sok más emberé. Vele, az eljövendövel mi is visszatérünk az Életbe. Csendes tanúi vagyunk ennek a Szeretetnek, amely magához vonz és az a hivatásunk, hogy másoknak is elmondjuk, és minden Hozzá téröt kísérjünk az úton. 
Az Úr újbóli eljövetele nyisson utat, ösvényt, kaput, amelyen át az Isten rátalálhat az emberre és az ember az Istenre!
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

M. Prado
Comunidad de la Conversión

lunes, 17 de diciembre de 2012

CARTA DE COMUNIÓN. Navidad 2012


ATRÁENOS PARA QUE VOLVAMOS
Lam 5, 21 (I)


1.- ¿Por qué viniste a nosotros? ¿Qué te hizo allegarte al hombre? ¿Acaso no bastaba con las voces proféticas, con los oráculos, con las nubes de día y las columnas de fuego en la noche, con el maná y tanta mirabilia? ¿Acaso no bastó oír tu voz en el desierto, tu Nombre en la llama?
No bastó. No era suficiente. El Señor ha venido a salvarnos, ha venido a encontrarnos.

2.- Hemos sido traídos a la vida y eso significa que la vida nos ha sido dada, entregada a nosotros mismos por Dios. La vida es por ello pura gratuidad, un don ofrecido desde el primer instante como gracia, como derroche, como posibilidad, como novedad insospechada y, por supuesto, inesperada para quien la recibe. Esconde no solo el don presente que se nos da sino un don futuro, mejor, más abundante, eterno. La vida así recibida es un Don sin fin. Al hombre le ha sido dado el regalo de la vida, él mismo se le ha sido confiado por su Creador, por eso el hombre es un ser dado.

Si acoges este don, si lo comprendes como tal, entenderás la honda y bella relación que te liga con el Dador de este bien, con Dios mismo. Hay tal unidad entre Dios y nosotros que solo podemos entendernos a nosotros mismos como “Ser de Dios”[1]. Somos de Dios y para Dios. Somos criaturas suyas y esta verdad es la que nos define, desde ella se explica el deseo de felicidad y también el sufrimiento, la libertad y también la responsabilidad, la tensión al amor y la insatisfacción continua, la inquietud y el deseo imperioso de descanso, como todos los cuerpos de la tierra. Dios es nuestra más absoluta referencia, ni nosotros mismos disponemos de nuestro destino, ni otra persona alguna puede hacer ese oficio, porque solo a Él pertenecemos como posesión suya[2].

De Él partimos y hacia Él somos atraídos[3] por la fuerza gravitatoria de su Amor, que nos ha creado y orientado hacia Él. Esa es la clave de comprensión de la inquietud agustiniana, el “hacia”[4], el “versus”, el sentido, la orientación, la inclinación del hombre hacia un espacio de felicidad verdadera. Este movimiento “hacia” nos hace peregrinos hacia el encuentro definitivo, hacia Dios, en búsqueda incesante de Aquél que nos llama y nos busca desde dentro y desde fuera, desde todas las cosas, desde toda la realidad, desde siempre.

3.- Y, sin embargo, somos seres orientados que nos desorientamos hasta extraviarnos y perder la dirección y el sentido, hasta llegar a ausentarnos de la vida, del Don magnífico recibido. Somos buscadores por naturaleza, a veces erramos en las búsquedas, elegimos mal, o trazamos caminos demasiado tortuosos, sinuosos… y somos también transgresores, rechazamos los caminos trazados desde antiguo e investigamos nuevas rutas. Haciéndonos dueños de la vida y del destino no concedemos la fianza a Dios y nos alejamos de Él hasta contradecir aquello que somos y para lo que estábamos hechos. Este es el drama humano que deriva tantas veces en tragedia.

Pero, la voz primera, la huella de origen, sigue palpitando fuerte bajo nuestra piel, y ella nos convoca a la Comunión, la pertenencia, la unidad primera de la que salimos, la que anhelamos y a la que retornamos. Su Voz nos llama a volver. La Creación ha salido de Dios y vuelve a Él; El hijo ha salido del seno trinitario para volver a Él llevando a muchos; Dios exhala su Espíritu en Pentecostés sobre la humanidad con el fin de que sea recogida de todos los puntos de la tierra y vuelva a Él. Todo vuelve para ser Comunión, todo está llamado a reunirse, nosotros estamos hechos para vivir en Él y con Él y todo el viaje existencial tiene en Él su descanso y su Patria. Jesús ha venido para que volvamos.

Por eso, decir conversión es hablar sobre el sentido de todo lo creado, la razón de ser de tu vida y de la mía y de la del más miserable de los hombres. “Conversión” es la Ley escrita en todo lo creado, en el Universo, en el Cosmos, en todos los seres… Todo se mueve en un dinamismo de expiración e inspiración, de éxodo y de retorno, de expansión y de comunión… El hombre es en cuanto criatura vuelta hacia Dios, convertida a Dios, referencia última y definitiva. Por lo tanto, todas nuestras lejanías son pérdidas de identidad, porque somos de Dios, para Dios y en Dios y, si no es así, somos de nadie y somos Nadie porque hemos perdido nuestra dignidad e identidad.

4.- Volver no es un fracaso ni una derrota del hombre, no es una condena ni una deshonrosa capitulación de lo humano. Volver es llevar a cumplimiento el designio primero. Es, en todo caso, conquistar la salida de la caverna, del reino de las sombras. Es encontrar el “sitio” para el que estamos hechos[5], es hallar a un tiempo la liberación y al Libertador[6]. Esto es obra también de la gracia, aquella que no solo nos precede como Don sino que permanece siempre, que está de parte del hombre para que logre el destino definitivo[7]. La gracia nos hace implorar la vuelta sabiéndonos precarios pero es la gracia sobre toda gracia, la recibida en Cristo Jesús, la que nos atrajo hacia el Padre. Volver es obra de la Pascua porque es posible gracias a que Él vino y nos hizo pasar de la muerte a la Vida[8].

El viene para que volvamos. “Atráenos para que volvamos” (Lam 5, 21). Su acercamiento con la Encarnación no puede dejar de atraernos hacia Él porque es el gesto magnífico del amor de Dios, de su total liberalidad, de su compasión hacia nosotros. Él viene a buscarnos, se acerca para encontrarnos[9]. Viene para que vuelvas a la Comunión con Él, porque conversión y comunión van unidas son una sola cosa.

El Año de la Fe será un año de conversión, de muchos retornos, además de esa conversión diaria que es el avivar la fe haciéndola llama ardiente. Para esto ha venido, a por los hijos dispersos, a por la oveja perdida, a por los pródigos y desterrados de este mundo nuestro. Ha venido por ti y por mí que, estando tal vez muy cerca podemos estar también lejos. Él ha venido en la carne para reunir a todos en Él y atraerlos hacia el Padre. Su Natividad fue también la nuestra y la de tantos hombres. Con El que viene volvemos también nosotros a la Vida. Somos testigos silenciosos de este Amor que atrae hacia sí y a la vez estamos llamadas a comunicarlo a los otros y a acompañar todo retorno hacia Él. Que esta Nueva Visita del Señor abra el acceso, la brecha, un hueco, la entrada por la que Dios pueda encontrar al hombre y este a Dios. ¡FELIZ PASCUA DE NAVIDAD Y DICHOSO AÑO NUEVO!

M. Prado
Comunidad de la Conversión[1] Lo contrario al “ser como Dios”, que desplazaría el centro de gravedad de Dios al hombre y equivocaría fatalmente la verdad de las cosas.

[2] SAN AGUSTÍN, Enarrat. In Ps. 70, s. 2, 6
[3] Traído y atraído. Son dos conceptos claves: uno engendra la gratuidad del Don de la vida; el otro nos explica la razón última de este Don.
[4] Por eso también es peregrino, Homo Viator, hombre hacia Dios. Conf. X, VIII, 15
[5] SAN AGUSTÍN, De Ordine, I,I, 3; II, IV, 11; I,I, 1; Conf. VIII, IX, 10
[6] SAN AGUSTÍN, Confesiones, IX, 1, 1.
[7] SAN AGUSTÍN, De Beata vita I, 144
[8] SAN AGUSTÍN, Epist. 45, 1

[9] Cf., SAN AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, BAC, Madrid, 1966

viernes, 7 de diciembre de 2012

Carta de Adviento 2012


SE ACERCA


“Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación”

Queridas Hermanas, terminan estos días de comunión intensa con el inicio del Adviento y esto, a pesar de que nos devuelve a nuestros lugares propios, sin embargo afianza la unidad porque nos volvemos a sentir y a saber Comunidad que espera unida. Somos las que esperan su venida. Que mis palabras contribuyan humildemente a estrechar los lazos de la comunión y a hacer más firme y decidida la espera.

UN GESTO DE MUERTE. Las palabras de Jesús muestran el gesto de vigilia esperanzada que define al Adviento: Levantaos, alzad la cabeza. Pero yo os propongo meditar sobre la imagen anterior a esta: Un hombre caído o sentado, postrado, con la mirada hundida. Es el gesto de la derrota, de la sumisión al fracaso, a la derrota. El hombre que ve desplomarse la vida, su existencia, aquello en lo que había puesto la esperanza.

Este gesto de HUNDIMIENTO ha podido estar provocado por una situación personal o por tantas situaciones sociales que nos sumen en la desesperanza y desilusión. Hoy no es fácil contemplar una situación así, a nuestro alrededor o en nosotras mismas, padecemos una situación de desplome absoluto de nuestra seguridad. No es una catástrofe cósmica, no es el final de los tiempos, pero lo dejan entrever, lo anuncian de alguna manera. Porque hay catástrofes personales y sociales que golpean hasta la muerte o la desgana, hasta dejarse morir, acabar. No es un gesto lejano.


MOTIVO PARA LA ESPERANZA. Sin embargo, es precisamente en estos momentos en los que puede actuar la esperanza, cuando tiene sentido la esperanza, cuando tiene razón de ser. Cuando nada queda como fianza de la vida resulta que se yergue ante nosotros la única esperanza posible, el Señor, Nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Y ella puede “alzar de la basura al pobre, levantar del polvo al caído”.

Jesús nos pide que tengamos una actitud de espera, de CONFIADA ESPERA, de espera vigilante porque Él va a venir. Por eso, el Señor pide que nos pongamos en pie, como el que espera, y alcemos la cabeza, como el que aguarda una venida, el que mira hacia el horizonte para ver llegar a alguien muy amado o deseado. Es su venida la que provoca este cambio de gesto en el hombre, es el anuncio de que Él se hará presente en medio de esta derrota universal lo que hace que el hombre se levante para asistir a ella.


UN DIOS QUE SE ACERCA. Lucas (21,25-28.34-36). Lo más espléndido que nos sucede no es que nos consigamos levantar sino que Él se acerque a nosotros. Quisiera transmitiros con mis pobres palabras lo que a mí me evoca y me sugiere con fuerza esta palabra. El acercamiento es un gesto poderoso y humilde al mismo tiempo. Acercarse es fruto de una decisión y por ello de una rotunda voluntad. Pero a la vez es un gesto de gratuidad que nada tiene de impositivo. El Señor no se hace presente irrumpiendo como el relámpago en la vida del hombre. Él se acerca, viene de camino, se va avecinando. Emplea el tiempo necesario para engendrar en nosotros la espera, la espera confiada, la espera esperanzada. Nos va enviando noticias de su llegada, tarda para que acrecentemos el deseo. Pero viene, su venida es promesa y realidad cumplida.

Mientras llega el grito del hombre es “¡Ven, Señor Jesús!”. Marana Tha. El Adviento nos recuerda el acercamiento de Dios al hombre, ese plegarse de Dios a la gran precariedad humana, ese amor de Dios por el hombre y lo humano que desea hacerlo suyo.

Ese ACERCAMIENTO de Dios al hombre fue un anuncio y promesa, fue una venida esperada y sorprendente, fue un encuentro con el hombre para que este volviera a Dios. Viene para que “volvamos”. Viene a nosotros para que volvamos a Él, se acerca para que nos acerquemos… porque estábamos lejos.

Vamos a contemplar esta VENIDA, que es un éxodo de Dios desde el seno de la Trinidad hasta el hombre. Y vamos también nosotros a “aprender a acercarnos al otro”, a practicar el acercamiento a nuestros hermanos, a los más cercanos y a los más alejados, sobre todo a aquellos que están más solos, más nos pueden necesitar, a los más pobres, a los que son rehuidos de todos…


PREPARAR LOS CAMINOS AL SEÑOR

Si Él viene preparemos los caminos, los accesos. Algo nos compete hacer a nosotras porque es la víspera de LA VISITA DEL SEÑOR, de la VENIDA DEL SEÑOR. Habrá que tener dispuesto el camino y abierta la puerta para que sea posible el encuentro con Él “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” Apocalipsis 3, 20.

Isaías 40:3, “Voz que clama en el desierto: ¡Preparad un camino al Señor, allanad el sendero”

Malaquías 3:1, “Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. “Pues este es aquel de quien hablo el profeta Isaías, cuando dijo: Voz que clama en el desierto, ¡Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas!” (Mateo 3,3).

“Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, ¡Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas!” (Marcos 1,1-3).

“Porque este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti.” (Mateo 11,10).

“Dijo: Yo soy la voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.” (Juan 1,23).

¿Qué accesos son más necesarios en nuestra vida para abrirnos a su venida, para no poner obstáculos a ellas? Busca primero en lo más íntimo de tu corazón: cuáles son las vías cerradas, cuáles son los obstáculos para que el acceso esté libre y franco…

¿Qué accesos debemos abrir como Comunidad? Nuestra vida ha de ser una ruta libre, una calzada abierta al Dios que viene, un Camino disponible.

Propongo estos:

- La VÍA DE LA VIGILANCIA Y LA ORACIÓN.
La interioridad, el silencio, la escucha, la reflexión… Estar de pie, como un vigía, esperando al Señor que viene. Estar de pie significa no dejarse atraer por la comodidad, no dejarse adormecer, no abandonarse a la pereza, a la desgana…

- La VÍA DEL ACERCAMIENTO Y DE LA COMUNIÓN. La comunión diaria con la hermana, hacer “eucaristía” nuestros encuentros. Practicar el acercamiento: la ruptura de una lejanía, el dar una palabra, ofrecer una ayuda, una compañía, tenernos presentes en el afecto, la oración, la vida. Estar cerca.

- La VÍA DE LA HUMILDAD Y DE LA POBREZA. El trabajo silencioso, el último lugar, sentir carencias, la sencillez de vida, la atención a lo pequeño no a lo que sobresale, el vivir marial, con María y desde María este tiempo de espera…

- La VÍA DE LA RECONCILIACIÓN Y DE LA PAZ. Poner en práctica la tensión por la paz: orando y actuando. Darnos la paz con el gesto, la palabra, el silencio y las obras concretas. Enseñar a otros el signo de su presencia, la paz cotidiana.

Dolernos de la ausencia de paz, en nosotras mismas, en la comunidad, en nuestras familias, en la sociedad… Sentir un rechazo “visceral” por la agresividad, la pugna, la beligerancia, la envidia, el odio, la separación; por las guerras que se conocen y las enquistadas en nuestro mundo, de las que nadie ya hace mención, por las situaciones de violación de derechos humanos, de dignidad humana… Sentir un rechazo y desear intervenir como pacificadoras en todo conflicto no desde la reivindicación sino desde la bienaventuranza de Jesús.

Durante el Adviento viviremos esto fundamentalmente hacia dentro. Haremos alguna propuesta al pueblo que pensaremos juntas y propondremos al párroco por su conveniencia.

Ahora mismo, mientras concluyo esta breve carta, veo a las hermanas paseando por el campo, de dos en dos, arropadas porque hay viento a pesar del sol que luce en lo alto… Unas van para allá, otras para acá, van hablando fraternalmente, sonríen, se cuentan… ¡Doy inmensas gracias a Dios que nos ha llamado a vivir en Él! Solo desde ahí podemos llevar al mundo esta Buena Nueva tan definitiva e insustituible.

Estoy con vosotras, de todo corazón, con toda el alma, con todo cariño. Unidísimas en Él. Vuestra Hermana Prado

TEXTOS
SOBRE LA FE. Los que veamos en el Laboratorio de la Fe (LabFE)
TEXTO DE ADVIENTO DE BENEDICTO XVI. Para sentir con la Iglesia.
NOTICIAS SOBRE NUESTRO MUNDO

martes, 6 de noviembre de 2012

El misterio como un antídoto al espectáculo

Por lo menos en el mundo contemporáneo occidental, si no en todo el mundo, la mentalidad de las personas en lo que se refiere a la fe y la ética está ampliamente determinada por los medios de comunicación de masa, especialmente por la televisión y el cine. Los medios de comunicación occidentales son extraordinariamente eficaces a la hora de fomentar entre el gran público una enorme simpatía por creencias y prácticas que están en contraste con el Evangelio (p.ej., el aborto, el estilo de vida homosexual, la eutanasia...). La religión, en el mejor de los casos, es tolerado como algo “inocuo” y “pintoresco”, siempre que no se oponga activamente a los principios éticos que los medios de comunicación abrazan como propios. Sin embargo, cuando voces religiosas se alzan en oposición a estas ideas, los medios de comunicación pueden señalar la religión, etiquetándola como ideológica e insensible ante lo que consideran necesidades vitales de la gente en el mundo actual.


Tres miembros agustinianos del Sinodo: P. Robert Prevost, Prior General, Arzobispo José Ulloa Mendieta de Panama,
Obispo Michael Campbell de Lancaster Inglaterra.


Sin embargo, esta oposición abierta al cristianismo por parte de los medios de comunicación es sólo un aspecto del problema. La simpatía por un estilo de vida anti-cristiano que los medios promueven, ha arraigado de forma tan brillante e ingeniosa en los espectadores que, cuando la gente oye el mensaje cristiano, inevitablemente lo encuentra muchas veces ideológico y emocionalmente cruel en comparación con la ostensible humanidad de la perspectiva anti-cristiana. Los pastores católicos que predican contra la legalización del aborto, o la redefinición del matrimonio, son retratados como motivado ideológicamente, severos o insensibles, no a causa de lo que hacen o dicen, sino porque la audiencia contrasta su mensaje con la imagen simpática, comprensiva de las imágenes que producen los medios de aquellos seres humanos que, viviendo una situación moralmente compleja, optan por decisiones que hacen aparecer sanas y buenas. Así, por ejemplo, las “familias alternativas”, formadas por una pareja del mismo sexo, y sus hijos adoptados, son retratadas en la televisión o el cine de un modo agradable y simpático.

Si la “nueva evangelización” quiere contrarrestar estas distorsiones de la realidad religiosa y ética que los medios de comunicación han logrado producir, los pastores, predicadores, profesores y catequistas deberán mantenerse mucho más informados acerca del reto que representa evangelizar en un mundo dominado por dichos medios. El magisterio de la iglesia puede ser de mucha ayuda en este aspecto, y es preciso que haya un ulterior desarrollo en esta área. Digno de nota por su percepción del contexto de los medios de comunicación para la evangelización es el documento posconciliar Aetatis novae (1992). Este documento observa que los medios modernos no solo distorsionan la realidad diciéndonos lo que tenemos que pensar, nos dicen lo que tenemos que pensar sobre ello. La inclusión o exclusión de temas considerados dignos de ser tratados por los medios, es uno de los más sutiles instrumentos empleados para formar la imaginación ética de la gente y determinar la opinión pública.

Los Padres de la Iglesia pueden proporcionar una orientación excepcional para la Iglesia en este aspecto de la nueva evangelización, precisamente porque eran maestros en el arte de la retórica. Con su formación retórica, que, para muchos de ellos, constituía la mejor educación disponible en el mundo antiguo, los Padres de la iglesia ofrecieron una formidable respuesta a las fuerzas literarias y retóricas no cristianas y anticristianas que operaban en el imperio romano, al dar forma al imaginario religioso y ético del tiempo. Las Confesiones de san Agustín, con su imagen central del cor inquietum ha moldeado el camino con el que los cristianos y no cristianos occidentales han imaginado la aventura de la conversión religiosa. En su Ciudad de Dios, Agustín usa la historia del encuentro de Alejandro Magno con un pirata capturado para ironizar sobre la supuesta legitimidad moral del imperio romano. Los Padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, Ambrosio, León Magno, Gregorio de Nisa, no fueron grandes retóricos y a la vez grandes predicadores, fueron grandes predicadores porque ellos fueron, primero, grandes retóricos. En otras palabras, su evangelización tuvo éxito en gran parte porque comprendieron los fundamentos de la comunicación social apropiada para el mundo en el que vivían. En consecuencia, comprendieron con enorme precisión las técnicas con las cuales el imaginario popular religioso y ético de su tiempo era manipulado por los centros del poder popular de su época.

A fin de disputar con éxito el dominio de los medios sobre la mentalidad popular respecto a la religión y la moral, no es suficiente para la Iglesia poseer sus propias televisiones o patrocinar películas religiosas. Los medios de comunicación serán siempre más fuertes en este campo, y, siendo vital que la iglesia este siempre comprometida en y con los medios, no podemos competir con ellos. Más bien la iglesia debe resistir a la tentación de creer que puede competir con los modernos medios de comunicación convirtiendo la sagrada liturgia en un espectáculo. De nuevo los Padres de la iglesia, como Tertuliano, nos recuerdan hoy que el espectáculo visual es el dominio del saeculum y que la misión propia de la Iglesia es la de presentar a las personas la naturaleza del misterio como un antídoto al espectáculo. En su Ciudad de Dios, Agustín enseña que el misterio centra la imaginación en la oscuridad que rodea la muerte, especialmente las tinieblas de la crucifixión de Cristo, che Agustín vio reflejadas en la muerte de los mártires cristianos. El espectáculo, por otra parte, con sus rasgos acompañantes, la celebridad y el heroísmo, ofrece a la gente un falso confort, al distraer la mente del miedo a la muerte. Agustín vio este falso confort presente en el teatro romano, en los acontecimientos deportivos, fiestas seculares y honores militares.

El argumento de Agustín tiene importancia para la cultura moderna, en la cual los mismos rasgos antiguos del espectáculo están amplificados en falsas formas de celebridad y heroísmo. El secularismo como una fuerza anticristiana depende del control que los medios tienen de la cultura moderna, y, en consecuencia, a la imaginación religiosa y ética. En consecuencia, la evangelización en el mundo moderno debe encontrar los medios adecuados para hacer que la gente cambie su atención del espectáculo al misterio.

miércoles, 25 de abril de 2012

Brief der Einheit Ostern 2012MIT CHRISTUS, DURCH IHN UND IN IHM

Lieber Bruder und liebe Schwester, das Leben ist ein Geschenk Gottes. Über uns hat Gott “Komm” gesprochen (Gen 1, 26) und wir begannen zu sein, das Leben wurde uns anvertraut als wertvolles Geschenk und als Aufgabe. Dieses Schöpfungswort war gleichzeitig ein Wort der Einheit, denn es drückte den Wunsch Gottes für sein Geschöpf aus: Es sollte nicht nur existieren, sondern seine Liebe kennen lernen und in Gemeinschaft mit Ihm leben. Es ist auch das Wort des Menschen, der Gott braucht und nach seiner Gegenwart verlangt, damit sie ihm in seiner Bedürftigkeit und Begrenztheit zu Hilfe kommt und gleichzeitig die fortwährende und unendliche Sehnsucht nach Gemeinschaft stillt, die ihm innewohnt.

Jesus ist auf den Menschen zugekommen und hat dasselbe Wort an ihn gerichtet: “Komm und folge mir” (Mk 1, 17). Er hat uns gerufen, mit Ihm zu sein, bei ihm zu sein, in seiner Nähe zu leben, an seiner Seite (Joh 2, 35 – 39). Denn nur diese Nähe konnte den Menschen aus seiner Lethargie wecken, seine Blindheit durchbrechen, seine Wunden heilen, seinen Hunger und Durst, und ihm den Weg zurück zum Vater zeigen. Nur durch sie konnten wir die Liebe des Vaters und das Leben Gottes selbst kennen lernen. Mit Ihm sein, Tag für Tag, hat uns gerettet, denn es hat uns die Größe des Menschenlebens gezeigt, wenn Gott mit uns ist. Er rettet, die draußen und die drinnen sind, alle, die Gemeinschaft mit Ihm und mit den Brüdern und Schwestern erleben. In einer Welt wie der unseren wird die Gemeinschaft und Einheit zum Zeichen und Sakrament der Erlösung, indem sie das ist, was sie ist. Die Einsamkeit des Menschen widerspricht seinem eigenen Sehnen und Wünschen; die Gemeinschaft und die Einheit bestätigen das, wofür sein Herz geschaffen ist. Wir sind ge-rufene, be-rufene Wesen, dazu gerufen mit Ihm zu sein, berufen Einheit zu sein.

Worin liegt die Quelle unserer Einheit? Ihre Quelle ist die Sacrum Convivium. Jesus zieht mit seinen Jüngern nach Jerusalem hinauf, um den Gipfel der Wahrheit über den Menschen und seine Beziehung zu Gott zu erreichen. Das gesamte Osterfest wurde zu einem immensen Lichtstrahl über die tödliche Sehnsucht nach Einheit, dazu bestimmt, in etwas Endgültigem und Makellosem zu münden, das die Zeit in einer einzigen Stunde bündelt, in der die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft durch eine unvergängliche Opfergabe besiegelt werden sollten. Am Tisch des ersten Gründonnerstags der Geschichte konzentrierte sich der Sinn der menschlichen Existenz inmitten dieses Universums: Die kleine Gruppe von Freunden wurde versammelt “um eins zu sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir” (Joh 17, 20 – 26). Dies war der Grund der ersten Berufung, der Grund für dieses brüderliche Zusammenleben mit dem Meister, Tag für Tag, der Sinn seines Kommens zum Menschen vom Schoß des Vaters aus und der einzig mögliche Weg, damit der Mensch zu ihm zurückkehrt. “Vollkommen eins sein”: mit Ihm und in Ihm, mit dem Vater und im Vater; mit dem Geist und im Geist, wir untereinander, mit der ganzen Schöpfung, mit der ganzen Welt. Während eines Essens mitten in der Nacht hörten sie von den Lippen des Gottessohnes, dass Gott selbst gekommen ist, um eins zu werden mit dem Menschen, damit der Mensch eins werde mit Gott. Von hier ausgehend war es die Mühe wert, bis zur letzten Konsequenz zu gehen, die die Liebe auferlegt, um die Distanz zwischen Gott und dem Menschen und zwischen den Menschen untereinander definitiv zu besiegen, um das ganze Universum mit Jenem zu versöhnen, in dem alles im Himmel und auf Erden vereint ist (Joh 3, 14-21).

Die Eucharistie macht diese Distanz vollkommen zunichte, denn das Leben des Menschen wird in das Leben Gottes eingepfropft. In der Sacrum Convivium tritt der Mensch in Christus in das Leben Gottes ein, eine tiefere Gemeinschaft wie diese zwischen Gott und dem Menschen kann es nicht geben. Ein eucharistisches Leben ist ein Leben in Ihm und ist deshalb ein Leben für immer. “Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt bleibt in mir und ich in ihm” (Joh 6, 56). Dies ist der zweite Meilenstein der Einheit, der konkrete Dimensionen und Konsequenzen in der menschlichen Existenz hat: Es findet eine Vermählung statt, eine Sacra Connubio, zwischen uns und Jesus Christus und in gewisser Weise auch mit dem Menschen. Wir leben in Christus, sind also sein eigen, gehören ihm. Unser Leben bleibt somit verwandelt, hat Auswirkungen auf die Beziehung zwischen denen, die am eucharistischen Mahl mit Ihm und in Ihm teilnehmen. Wir gehören uns gegenseitig, wir sind Teile desselben Körpers, wir sind Hüter unserer Brüder und Schwestern, füreinander verantwortlich, indem wir das Leben der anderen auf uns nehmen wie unser eigenes, wie Fleisch meines Fleisches, in Form eines Bündnisses, das niemand brechen kann (Eucharistisches Hochgebet der Versöhnung, I - in spanischer Version), nichts vom anderen ist mir fremd, und jegliche Trennung und jeglicher Hass widerspricht dem, was wir sind und essen (Benedikt XVI, Botschaft zur Fastenzeit 2012). Die Sacra Connubio stärkt die Bande der Liebe und führt uns dazu, Amen zu Gott und zum Bruder, zur Schwester zu sagen (Hl. Augustinus, Predigt 272).    

Weil wir in Ihm leben, verwirklicht sich unsere Arbeit und die Hingabe unseres Lebens durch Ihn, als Auftrag, Sendung und Weihe. Durch Ihn wurden wir gesandt, um das Brot zu brechen, damit es sich vermehre, den Kelch weiterzureichen, damit die Freude jeden Menschen erreiche, die Füße zu waschen und dabei jede Überheblichkeit, Vormachtstellung oder Gleichgültigkeit auszuschließen, den Frieden weiterzugeben, wie Er ihn uns gegeben hat, und sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit zu suchen. Alles Lebendige und Existierende wird in Ihm, mit Ihm und durch Ihn vermählt. Die ganze Existenz ist somit eine Messfeier, eine umfassende Messfeier, die mitten im Alltagsrummel zelebriert wird, inmitten der Ampeln, die zwischen Grün und Rot schalten, inmitten der Krankenhäuser und der Festivitäten der Menschen, inmitten ihres Schmerzes und ihrer Freude, hier und dort, in Nähe und Ferne eines jeden von uns.

Jedes Osterfest ist eine Gnade der Bekehrung hin zur Gemeinschaft und Einheit, die das Zentrum des Lebens ist, das Feuer, das es nährt und der Fels, der ihm Halt gibt, denn außerhalb der Gemeinschaft mit Ihm und den Brüdern und Schwestern gibt es kein wirkliches Leben, kein ewiges Leben, kein Leben in Fülle (Joh 6, 51 – 58). Kehren wir zurück zu diesem Obergemach des Lebens und der Einheit, lassen wir unsere Streitigkeiten zurück, unsere Distanzen und Gleichgültigkeiten, unseren Hass und Groll; öffnen wir uns für den Bund, den Er mit seinem Blut besiegelt hat; kehren wir von unseren Ecken und Enden zurück, in die wir uns verlaufen und von den anderen entfernt haben, und nehmen wir teil am Mahl mit Christus, in Ihm und durch Ihn. Hilf uns, Herr, dass wir keinen Widerstand leisten gegen diese Gemeinschaft mit Dir und mit allen Menschen, zu denen Du uns gerufen hast, und gib, dass wir uns jeden Tag zu Dir bekehren mit der Kraft Deiner Auferstehung. Amen, Halleluja!

Eine österliche Umarmung von unserer Gemeinschaft, die für Euch betet, Euch immer für Euer Vertrauen und Eure Gemeinschaft dankt und Euch auf dem Lebensweg begleiten möchte.

M. Prado
Comunidad de la Conversión

miércoles, 4 de abril de 2012

2012 HÚSVÉT

 Közösségünk levele

KRISZTUSSAL, Ő ÁLTALA ÉS ŐBENNE

Kedves Testvér és Nővér, az élet Isten Ajándéka. Isten azt mondta ránk: „Jöjj” (Ter 1, 26) és életre hívott bennünket; az életet becses ajándékként és feladatként adta nekünk. Ez a Teremtő szó Közösségre hívó Szó is egyben, kifejezi az Isten teremtményre vonatkozó akaratát: hogy ne csak legyen, hanem ismerje meg Szeretetét és Közösségben éljen Vele. Ez a szó emberi szó is, Istenért kiált, Isten jelenlétére áhítozik, hogy megszabadítsa az embert nyomorúságos szükségéből és betöltse végtelen és a Vele való Közösség iránti csillapíthatatlan vágyát, amit szívébe ültetett.
Jézus ugyanezzel a szóval szólítja meg az embert: „Jöjjetek utánam” (Mk 1, 17). Arra hívott bennünket, hogy Vele legyünk, mellette legyünk, a közelében, a társaságában (Jn 2, 35- 39). Egyedül ez a közelség képes arra, hogy felrázza az embert a letargiából, felnyissa a szemét, begyógyítsa a sebeit, csillapítsa éhségét és szomját, és megmutassa az Atyához visszavezető Utat. Csak ezáltal ismerhettük meg az Atya Szeretetét és az Istenben való életet. Mellette lenni nap mint nap, megváltott minket és megmutatta, hogy milyen nagyszerű az emberi élet, ha Isten velünk van. Megváltja a bentlévőket és a kintlévőket, mindazokat, akiket megérint a Vele és a testvérekkel való egység szele. A mai világban a Közösség és az Egység jellé és megváltást hozó szentséggé válik, csupán azáltal, ami. A magány ellentétes az ember bensejében lévő vággyal; a Közösség és az Egység erősíti, ami az ember szívébe van írva. Meghívottak vagyunk és arra vagyunk hivatottak, hogy Vele legyünk és Közösségben legyünk.
Honnét forrásozik a köztünk lévő egység? A forrás a Sacrum Convivium. Jézus tanítványaival felmegy Jeruzsálembe, hogy elérje az ember és az ember-Isten kapcsolat csúcsát. Az egész Húsvét ennek az egység utáni halálos vágynak a felfénylése. Valami olyan végleges és megtörhetetlen formát kívánt, ami az időt egyetlen órába sűríti, melyben a múlt, a jelen és a jövő romolhatatlan áldozattal pecsételtetik meg. A történelem első Nagycsütörtökének asztalánál összesűrűsödött az emberi lét értelme ezen a világon: egy maréknyi barát összegyűlt, hogy „egy legyenek, ahogyan te, Atyám bennem vagy és én Benned” (Jn 17, 20- 26). Ez volt az első meghívás értelme; testvéri együttlét a Mesterrel nap mint nap; az embernél tett látogatás, miután elhagyta az Atya keblét. Ez az egyetlen lehetséges út, hogy az ember visszataláljon Hozzá. „Eggyé válni” Ővele és Őbenne, az Atyával és az Atyában, a Lélekkel és a Lélekben, egymás közt, az egész teremtett világgal. Egy vacsora keretében hangzott el az Isten Fiának ajkán, hogy Isten maga jött el; emberré lett, hogy az ember egy lehessen Istennel. Ettől kezdve érdemes a Szeretet diktálta feltételeket mind teljesíteni, hogy végleg megszűnjék az ember és Isten közti távolság és az emberek közötti távolság, hogy az egész világmindenség kibéküljön Azzal, akiben, mint Főben újra összefog mindent, ami a mennyben és a földön van (Ef 1,10).
Az Eucharisztia véglegesen megszűnteti ezt a távolságot, mert az ember élete Isten életébe oltódik általa. A Sacrum Convivium révén az ember Isten életéből részesül Krisztusban. Ennél nagyobb egység elképzelhetetlen Isten és az ember között. Az eucharisztikus élet Őbenne való élet, örök élet. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne.” (Jn 6, 56). Ez az Egység második mérföldköve, aminek konkrét következményei vannak az emberi életre nézve: köztünk és Jézus között, mint ahogy valamiképp egymás között is egyfajta szövetség, Sacra Connubio jön létre. Krisztusben élünk, hozzá tartozunk, övéi vagyunk. Életünk átalkul, hat azokra, akikkel Ővele és Őbenne együtt részesülünk. Egymáshoz tartozunk, egyazon Test részei vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért, a másik életét magunkénak kell hogy érezzük, mint aki felbonthatatlan kötelék által test-vérünk (Ple. Euc. Reconciliac. I). Semmi vele kapcsolatos dolog nem lehet idegen a számomra és bármi szakadás, ellenszenv ellentmond annak, amik vagyunk és amit magunkhoz veszünk. (XVI. Benedek pápa 2012 Nagyböjti üzenetete, n.2). La Sacra Connubio szorosabbá fűzi a szeretet szálait és az Istenre és egymásra kimondott Amen – hez vezet. (Szt. Ágoston 272. Beszéd).

Őbenne élünk; munkánk és életáldozatunk Ő általa valósul meg: misszió, küldetés és megszentelődés. Ő küld, hogy megtörjük a Kenyeret, hogy megszaporodhassék; hogy adjuk körbe a Kelyhet, hogy az öröm minden emberhez eljusson; hogy mossunk meg egymás lábát és így minden felsőbbrendűség, közöny, uralkodási vágy eltűnjék; hogy köszöntsük egymást a béke jelével, ahogyan Ő tette, és az Ő országát, a Békét és az Igazságosságot keressük. Minden ami él és létezik, el van jegyezve Ő általa, Ővele és Őbenne. Valójában minden létező szentmise; hatalmas szentmise a rohanó mindennapi élet zűrzavarának közepette: a kórházakban és az ünnepi asztal körül, az emberi fájdalom és öröm színterein, itt és ott, közel és távol mindannyiuk életében…

Minden Húsvét az Egységre való Megtérés kegyelmét hordozza, ami az élet közpotja, tápláló tűz, szilárd alap. A Vele és a testvérekkel való közösségen kívül nincs valódi, sem örök, sem bőséges élet (Jn 6, 51- 58). Térjük vissza ehhez az Életet és Egységet adó asztalhoz, hagyjuk magunk mögött a viszályokat, távolságainkat, közönyünket, ellenszenvünket. Fogadjuk el a Szövetséget, amit Vére által szerzett, térjünk vissza távoli útjainkról, ahol eltévelyedtünk és elszakadtunk. Éljünk Krisztussal, Ő általa és Őbenne, vegyük magunkhoz Őt.
Add Urunk, hogy ne mutassunk ellenállást a Veled való egységgel szemben, és mindazokkal szemben, akiket meghívtál. Add, hogy minden nap visszatérjünk Hozzád Feltámadásod erejével. Amen, Alleluja!

Fogadjátok Közösségünk Húsvéti üdvözletét. Szüntelenül imádkozunk Értetek; hálásak vagyunk bizalmatokért és azért, hogy közösségben vagytok velünk; életetek útján szeretettel kísérünk Benneteket.

M. Prado        Megtérés Közösség

domingo, 1 de abril de 2012

PASCUA 2012

Carta de comunión 

CON CRISTO, POR ÉL Y EN ÉL
Querido Hermano y Hermana, la vida es Don de Dios. Sobre nosotros dijo Dios “Ven” (Gn 1, 26) y fuimos traídos a la vida, ofreciéndosenos esta como don precioso y como tarea. Esa Palabra Creadora fue a la vez Palabra de Comunión porque expresaba el deseo de Dios sobre su criatura: que no solo existiera sino que conociera su Amor y viviera en Comunión con Él. Es también la Palabra del Hombre que requiere a Dios y clama su presencia para que salve su precaria y angosta necesidad y colme a su vez el anhelo constante e infinito de Comunión que ha dejado en él. 

Jesucristo se acercó al hombre dirigiéndole la misma Palabra. “Ven y sígueme” (Mc 1, 17). Él nos ha llamado a ser con Él, a estar con él, a vivir cerca, en su compañía (Jn 2, 35- 39). Porque solo esa cercanía podía despertar al hombre del letargo, romper sus cegueras, curar sus heridas, su hambre y su sed, y mostrarle el Camino de vuelta hacia el Padre. Solo desde ella podíamos conocer el Amor del Padre y la vida misma de Dios. Estar con Él, día a día, nos ha salvado revelándonos la grandeza de la vida humana cuando Dios está con nosotros. Salva a los de dentro y salva a los de fuera, a todos los que rozan una experiencia de Comunión con Él y con los hermanos. En un mundo como el nuestro la Comunidad- Comunión se hace signo y sacramento de salvación por el hecho de ser lo que es. La soledad en el hombre contradice su misma aspiración y deseo; la Comunidad y la Comunión afirman aquello para lo que está hecho su corazón. Somos seres llamados y llamados a estar con Él y llamados a ser Comunión.

¿De dónde brota la fuente de nuestra Comunión? El Sacrum Convivium es la fuente. Jesús sube a Jerusalén con sus discípulos para alcanzar la cima de la verdad sobre el hombre y su relación con Dios. La Pascua fue toda ella un golpe de luz sobre este mortal anhelo de unidad que estaba llamado a cuajarse en algo definitivo y sin fisura, que recogiera el tiempo en una sola Hora, en la que el pasado, presente y futuro estuvieran sellados por una ofrenda que nunca caducase. En la mesa del primer Jueves Santo de la historia se concentró el sentido de la existencia humana en medio de este universo: el pequeño grupo de amigos había sido congregado “para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en tí”
(Jn 17, 20- 26). Esta era la razón de la llamada primera, la razón de esa convivencia fraterna junto al Maestro, día tras día, el sentido de su visita al hombre desde el seno del Padre, y la única vía posible para que el hombre retornara a Él. “No ser más que uno”: con Él y en Él, con el Padre y en el Padre; con el Espíritu y en el Espíritu, entre nosotros, con la creación entera, con el mundo entero. En el escenario de una comida en medio de la noche escucharon de labios del Hijo de Dios que  Dios mismo había venido a hacerse uno con el hombre para que el hombre se hiciera uno con Dios. Partiendo de aquí valía la pena llegar hasta las últimas consecuencias que el Amor impusiera para vencer definitivamente la distancia entre Dios y el hombre y entre los hombres entre sí, para reconciliar el Universo entero en Aquél en el que estaban recapituladas todas las cosas del cielo y de la tierra (Jn 3, 14- 21). 

La Eucaristía rompe absolutamente esa distancia porque la vida del hombre queda injertada en la vida de Dios. En el Sacrum Convivium el hombre entra a la vida de Dios en Cristo, no puede haber mayor comunión que ésta entre Dios y el hombre. Una vida eucarística es una vida en Él y, por tanto, es una vida para siempre. “El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él” (Jn 6, 56). Este es el segundo hito de Comunión que tiene dimensiones y consecuencias concretas en la existencia humana: hay un desposorio, una Sacra Connubio, entre nosotros y Jesucristo y, de alguna manera, también con el hombre. Vivimos en Cristo y, por tanto, somos suyos, le pertenecemos. Nuestra vida queda así transformada, tiene consecuencias sobre la relación entre los que comulgamos con Él y en Él.  Nos pertenecemos mutuamente, somos miembros del mismo Cuerpo, somos guardianes de nuestros hermanos, responsables los unos de los otros, asumiendo la vida del otro como propia, como carne de mi carne, con una alianza que nadie puede romper (Ple. Euc. Reconciliac. I), por la que nada suyo me es ajeno y en la que toda desunión y odio contradice lo que somos y comemos (Benedicto XVI, Mensaje de Cuaresma 2012, n.2). La Sacra Connubio estrecha los lazos del Amor y nos lleva al Amén a Dios y al hermano (S. Agustín, Sermón 272).

Porque vivimos en Él nuestro trabajo y la ofrenda de nuestra vida se realiza por Él, como misión, envío y consagración. Por Él hemos sido enviados a partir el Pan para que se multiplique, a pasar la Copa para que la alegría llegue a todo hombre, a lavar los pies excluyendo toda superioridad, dominio o indiferencia, a dar la paz como nos la dio Él y a buscar su Reino de Paz y de Justicia. Todo lo viviente y todo lo existente queda desposado en Él, con Él y por Él. Toda la existencia es así una Misa, la vasta Misa que se celebra en medio del tráfago diario, de los semáforos que se abren y se cierran, en los hospitales y en las fiestas humanas, entre el dolor y la alegría de las gentes, aquí y allá, muy cerca y muy lejos de cada uno de nosotros... 

Cada Pascua es una gracia de Conversión a la Comunión que es el centro de la vida, el fuego que la alienta y la roca que la sostiene porque fuera de la Comunión con Él y con los hermanos no hay vida verdadera, ni abundante, ni eterna (Jn 6, 51- 58). Volvamos a este Cenáculo de Vida y Unidad, dejemos atrás nuestras rencillas, nuestras lejanías e indiferencias, nuestros odios y rencores; acojamos la Alianza sellada con su Sangre; volvamos de los montes en los que nos perdimos y por los que nos distanciamos y comulguemos con Cristo, en Él y por Él. Concédenos, Señor, no poner resistencias a esta Comunión contigo y con todos los hombres, a los que tú has llamado, y haz que cada día nos convirtamos a Ti  con la fuerza de tu Resurrección. ¡Amén, Aleluya!

Un abrazo Pascual de nuestra Comunidad que ora por vosotros, os agradece siempre vuestra confianza y unidad y desea acompañaros en el camino de la vida.


        M. Prado         Comunidad de la Conversión