jueves, 27 de diciembre de 2012

“TÉRÍTS MAGADHOZ URAM, ÉS MEGTÉRÜNK"


 español............ [+]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


TÉRÍTS MAGADHOZ URAM, ÉS MEGTÉRÜNK
Siralm. 5, 21


1.- Miért jöttél közénk? Mi hozott az emberek közé? Talán nem volt elegendö a próféták szava, a jövendölések, nappal a felhök és éjjel a tüzoszlop, a manna és annyi csodajel? Talán nem volt elegendö hangodat hallani a sivatagban és Neved az égö csipkebokorban?
Nem volt elegendö. Az Úr eljött, hogy megváltson bennünket, elénk jött.2.- Életre hívott bennünket és ez azt jelenti, hogy az életet nekünk adta, kezünkbe adta az Isten. Az élet tehát ajándék, elsö pillanattól fogva mérhetetlen kegyelem, lehetöség, elöre elképzelhetetlen, váratlan újdonság annak számára, aki kapja. Nem csupán jelen ajándék, hanem eljövendö is; jobb, gazdagabb, örök élet. Az élet, amit így fogadunk, végtelen ajándék. Az ember kezébe adatott az élet ajándéka, a Teremtö rábízta az életet, ezért megajándékozott lett.

Ha elfogadod ezt az ajándékot, ha ajándéknak fogod fel, akkor megérted azt a mélységes kapcsolatot, ami az Ajándékozóhoz köt, magához az Istenhez.  Olyan egység van köztünk és Isten között, hogy magunkat csak úgy foghatjuk fel, hogy Istenéi vagyunk. Istenéi vagyunk, öérte vagyunk. Az Ö teremtményei vagyunk és ez az igazság határozza meg boldogságunkat és szenvedéseinket, szabadságunkat és felelösségünket, az állandó feszültséget szeretet és elégedetlenség között, a nyugtalanságot és a pihenés sürgetö vágyát,  amit minden földi test érez. Abszolút Istenre vagyunk utalva, sem mi magunk, sem más nem rendelkezik sorsunk felett, mert egyedül az övéi vagyunk, az ö tulajdona. 

Belöle indulunk és Felé vonzódunk Szeretetének ereje által. Ez alkotott bennünket és ez irányít Felé. Ez az ágostonos nyugtalanság megértésének a kulcsa, ez a "Felé", a "versus", az irány, az irányultság, az ember valódi boldogság felé való törekvése. Ez a "Felé" zarándokká tesz bennünket Isten felé, egészen a végsö találkozásig. Szüntelenül keressük azt, Aki hív, aki kívül-belül keres bennünket mindenben, minden helyzetben, öröktöl fogva. 

3.- Mégis, bár Felé tartunk, eltévesztjük az irányt, eltévedünk, szem elöl veszítjük az irányt és az utat,  olyannyira, hogy kimaradunk az életböl, ebböl a csodálatos adományból. Természetünktöl fogva keresök vagyunk, és néha elvétjük a keresést, rosszul választunk, túlságosan kanyargós utakat... és újítók is vagyunk, elutasítjuk a régóta kitaposott ösvényt és új utakat akarunk felfedezni. Az élet és a sors uraivá tesszük magunkat és nem hagyatkozunk az Istenre. Eltávolodunk Töle, ellenemondunk annak, ami vagyunk és amire teremtettünk. Ez az emberi dráma sokszor tragédiához vezet.

De az elsö szó, az eredet hangja erösen lüktet bennünk és Egységre hív, összetartozásra, az eredeti Közösségre, amelyböl létrejöttünk, amelyre vágyunk és amelybe visszatérünk. Hangja visszahív. A teremtés Istentöl ered és Hozzá tér vissza, a Fiú a Szentháromság egységéböl szakadt ki, hogy visszatérvén sokakat magával vonzzon. Pünkösdkor Isten kiárasztja Lelkét az emberiségre, hogy a világ minden tájára eljusson és visszatérjen hozzzá. Minden visszatér, hogy Egységgé váljék; minden arra hivatott, hogy egybegyüljék. Arra teremtettünk, hogy Benne és Vele éljünk, és lelkünk egész utazása Benne lel otthonra és megnyugvásra. Jézus azért jött, hogy visszatérjünk. 

Amikor tehát megtérésröl beszélünk, akkor minden teremtett lény értelméröl beszélünk: az én, a te és a legnyomorultabb teremtmény életének értelméröl. A Megtérés minden teremtménybe beleírt törvény, a végtelenbe, a világmindenségbe, minden teremtménybe.... Minden ami él, be- és kilélegzik,  elmegy és visszatér, szétárad és egybegyülik...  Az ember akkor él, ha Isten felé forduló teremtmény, ha Istenhez, végsö és meghatározó eredetéhez tér. Ezért minden eltávolodás önazonosság-vesztés, mert Istenéi vagyunk, Istenért és Istenben vagyunk - és ha nem így van, akkor senkié vagyunk és Senki vagyunk, mert elveszítettük méltóságunkat és önazonosságunkat. 

4.- A visszatérés nem kudarc és nem vereség, nem ítélet vagy gyalázatos megfutamodás. A visszatérés az eredeti terv beteljesítése. Kilépés az árnyak világából, a barlangból. Annyi, mint megtalálni a helyet, amelyre teremtettünk, a szabadulást és a Szabadítót. Kegyelem, amely nemcsak megelöz bennünket, hanem olyan adomány, amely örökre az emberrel marad, hogy elérhesse végsö célját. A kegyelem ébreszti fel bennünk a vágyat arra, hogy visszatérjünk, gyarlóságunk tudatában. Ez a mindenek feletti kegyelem, amit Jézus Krisztusban kaptunk, aki az Atyához térít bennünket. A visszatérés a Húsvét müve, mert azáltal válik lehetségessé, hogy Ö eljött és elvezetett bennünket a halálból az életre. 

Azért jön, hogy megtérjünk. . Téríts magadhoz Uram, és megtérünk (Siralm. 5, 21) A megtestesülés Hozzá térít, mert Isten szeretetének, teljes szabadságának, irántunk való együttérzésének csodálatos jele. Azért jön, hogy megkeressen bennünket, hogy ránk találjon. Azért jön, hogy visszatérj Hozzá, hogy újra Egységben légy vele - mert megtérés és egység együtt jár. 

A Hit Éve sok megtérés éve lesz; a hétköznapi megtéréseken túl is, amelyekkel felélesztjük a hit lángját, hogy lobogjon. Ezért jött, a mai világban élö szétszóródott fiakért, az elveszett bárányért, a tékozlókért és a számüzöttekért. Érted jött és értem, akik talán Istenközelben távol vagyunk Töle. Születése a mi születésünk, és sok más emberé. Vele, az eljövendövel mi is visszatérünk az Életbe. Csendes tanúi vagyunk ennek a Szeretetnek, amely magához vonz és az a hivatásunk, hogy másoknak is elmondjuk, és minden Hozzá téröt kísérjünk az úton. 
Az Úr újbóli eljövetele nyisson utat, ösvényt, kaput, amelyen át az Isten rátalálhat az emberre és az ember az Istenre!
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

M. Prado
Comunidad de la Conversión

lunes, 17 de diciembre de 2012

CARTA DE COMUNIÓN. Navidad 2012


ATRÁENOS PARA QUE VOLVAMOS
Lam 5, 21 (I)


1.- ¿Por qué viniste a nosotros? ¿Qué te hizo allegarte al hombre? ¿Acaso no bastaba con las voces proféticas, con los oráculos, con las nubes de día y las columnas de fuego en la noche, con el maná y tanta mirabilia? ¿Acaso no bastó oír tu voz en el desierto, tu Nombre en la llama?
No bastó. No era suficiente. El Señor ha venido a salvarnos, ha venido a encontrarnos.

2.- Hemos sido traídos a la vida y eso significa que la vida nos ha sido dada, entregada a nosotros mismos por Dios. La vida es por ello pura gratuidad, un don ofrecido desde el primer instante como gracia, como derroche, como posibilidad, como novedad insospechada y, por supuesto, inesperada para quien la recibe. Esconde no solo el don presente que se nos da sino un don futuro, mejor, más abundante, eterno. La vida así recibida es un Don sin fin. Al hombre le ha sido dado el regalo de la vida, él mismo se le ha sido confiado por su Creador, por eso el hombre es un ser dado.

Si acoges este don, si lo comprendes como tal, entenderás la honda y bella relación que te liga con el Dador de este bien, con Dios mismo. Hay tal unidad entre Dios y nosotros que solo podemos entendernos a nosotros mismos como “Ser de Dios”[1]. Somos de Dios y para Dios. Somos criaturas suyas y esta verdad es la que nos define, desde ella se explica el deseo de felicidad y también el sufrimiento, la libertad y también la responsabilidad, la tensión al amor y la insatisfacción continua, la inquietud y el deseo imperioso de descanso, como todos los cuerpos de la tierra. Dios es nuestra más absoluta referencia, ni nosotros mismos disponemos de nuestro destino, ni otra persona alguna puede hacer ese oficio, porque solo a Él pertenecemos como posesión suya[2].

De Él partimos y hacia Él somos atraídos[3] por la fuerza gravitatoria de su Amor, que nos ha creado y orientado hacia Él. Esa es la clave de comprensión de la inquietud agustiniana, el “hacia”[4], el “versus”, el sentido, la orientación, la inclinación del hombre hacia un espacio de felicidad verdadera. Este movimiento “hacia” nos hace peregrinos hacia el encuentro definitivo, hacia Dios, en búsqueda incesante de Aquél que nos llama y nos busca desde dentro y desde fuera, desde todas las cosas, desde toda la realidad, desde siempre.

3.- Y, sin embargo, somos seres orientados que nos desorientamos hasta extraviarnos y perder la dirección y el sentido, hasta llegar a ausentarnos de la vida, del Don magnífico recibido. Somos buscadores por naturaleza, a veces erramos en las búsquedas, elegimos mal, o trazamos caminos demasiado tortuosos, sinuosos… y somos también transgresores, rechazamos los caminos trazados desde antiguo e investigamos nuevas rutas. Haciéndonos dueños de la vida y del destino no concedemos la fianza a Dios y nos alejamos de Él hasta contradecir aquello que somos y para lo que estábamos hechos. Este es el drama humano que deriva tantas veces en tragedia.

Pero, la voz primera, la huella de origen, sigue palpitando fuerte bajo nuestra piel, y ella nos convoca a la Comunión, la pertenencia, la unidad primera de la que salimos, la que anhelamos y a la que retornamos. Su Voz nos llama a volver. La Creación ha salido de Dios y vuelve a Él; El hijo ha salido del seno trinitario para volver a Él llevando a muchos; Dios exhala su Espíritu en Pentecostés sobre la humanidad con el fin de que sea recogida de todos los puntos de la tierra y vuelva a Él. Todo vuelve para ser Comunión, todo está llamado a reunirse, nosotros estamos hechos para vivir en Él y con Él y todo el viaje existencial tiene en Él su descanso y su Patria. Jesús ha venido para que volvamos.

Por eso, decir conversión es hablar sobre el sentido de todo lo creado, la razón de ser de tu vida y de la mía y de la del más miserable de los hombres. “Conversión” es la Ley escrita en todo lo creado, en el Universo, en el Cosmos, en todos los seres… Todo se mueve en un dinamismo de expiración e inspiración, de éxodo y de retorno, de expansión y de comunión… El hombre es en cuanto criatura vuelta hacia Dios, convertida a Dios, referencia última y definitiva. Por lo tanto, todas nuestras lejanías son pérdidas de identidad, porque somos de Dios, para Dios y en Dios y, si no es así, somos de nadie y somos Nadie porque hemos perdido nuestra dignidad e identidad.

4.- Volver no es un fracaso ni una derrota del hombre, no es una condena ni una deshonrosa capitulación de lo humano. Volver es llevar a cumplimiento el designio primero. Es, en todo caso, conquistar la salida de la caverna, del reino de las sombras. Es encontrar el “sitio” para el que estamos hechos[5], es hallar a un tiempo la liberación y al Libertador[6]. Esto es obra también de la gracia, aquella que no solo nos precede como Don sino que permanece siempre, que está de parte del hombre para que logre el destino definitivo[7]. La gracia nos hace implorar la vuelta sabiéndonos precarios pero es la gracia sobre toda gracia, la recibida en Cristo Jesús, la que nos atrajo hacia el Padre. Volver es obra de la Pascua porque es posible gracias a que Él vino y nos hizo pasar de la muerte a la Vida[8].

El viene para que volvamos. “Atráenos para que volvamos” (Lam 5, 21). Su acercamiento con la Encarnación no puede dejar de atraernos hacia Él porque es el gesto magnífico del amor de Dios, de su total liberalidad, de su compasión hacia nosotros. Él viene a buscarnos, se acerca para encontrarnos[9]. Viene para que vuelvas a la Comunión con Él, porque conversión y comunión van unidas son una sola cosa.

El Año de la Fe será un año de conversión, de muchos retornos, además de esa conversión diaria que es el avivar la fe haciéndola llama ardiente. Para esto ha venido, a por los hijos dispersos, a por la oveja perdida, a por los pródigos y desterrados de este mundo nuestro. Ha venido por ti y por mí que, estando tal vez muy cerca podemos estar también lejos. Él ha venido en la carne para reunir a todos en Él y atraerlos hacia el Padre. Su Natividad fue también la nuestra y la de tantos hombres. Con El que viene volvemos también nosotros a la Vida. Somos testigos silenciosos de este Amor que atrae hacia sí y a la vez estamos llamadas a comunicarlo a los otros y a acompañar todo retorno hacia Él. Que esta Nueva Visita del Señor abra el acceso, la brecha, un hueco, la entrada por la que Dios pueda encontrar al hombre y este a Dios. ¡FELIZ PASCUA DE NAVIDAD Y DICHOSO AÑO NUEVO!

M. Prado
Comunidad de la Conversión[1] Lo contrario al “ser como Dios”, que desplazaría el centro de gravedad de Dios al hombre y equivocaría fatalmente la verdad de las cosas.

[2] SAN AGUSTÍN, Enarrat. In Ps. 70, s. 2, 6
[3] Traído y atraído. Son dos conceptos claves: uno engendra la gratuidad del Don de la vida; el otro nos explica la razón última de este Don.
[4] Por eso también es peregrino, Homo Viator, hombre hacia Dios. Conf. X, VIII, 15
[5] SAN AGUSTÍN, De Ordine, I,I, 3; II, IV, 11; I,I, 1; Conf. VIII, IX, 10
[6] SAN AGUSTÍN, Confesiones, IX, 1, 1.
[7] SAN AGUSTÍN, De Beata vita I, 144
[8] SAN AGUSTÍN, Epist. 45, 1

[9] Cf., SAN AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, BAC, Madrid, 1966

viernes, 7 de diciembre de 2012

Carta de Adviento 2012


SE ACERCA


“Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación”

Queridas Hermanas, terminan estos días de comunión intensa con el inicio del Adviento y esto, a pesar de que nos devuelve a nuestros lugares propios, sin embargo afianza la unidad porque nos volvemos a sentir y a saber Comunidad que espera unida. Somos las que esperan su venida. Que mis palabras contribuyan humildemente a estrechar los lazos de la comunión y a hacer más firme y decidida la espera.

UN GESTO DE MUERTE. Las palabras de Jesús muestran el gesto de vigilia esperanzada que define al Adviento: Levantaos, alzad la cabeza. Pero yo os propongo meditar sobre la imagen anterior a esta: Un hombre caído o sentado, postrado, con la mirada hundida. Es el gesto de la derrota, de la sumisión al fracaso, a la derrota. El hombre que ve desplomarse la vida, su existencia, aquello en lo que había puesto la esperanza.

Este gesto de HUNDIMIENTO ha podido estar provocado por una situación personal o por tantas situaciones sociales que nos sumen en la desesperanza y desilusión. Hoy no es fácil contemplar una situación así, a nuestro alrededor o en nosotras mismas, padecemos una situación de desplome absoluto de nuestra seguridad. No es una catástrofe cósmica, no es el final de los tiempos, pero lo dejan entrever, lo anuncian de alguna manera. Porque hay catástrofes personales y sociales que golpean hasta la muerte o la desgana, hasta dejarse morir, acabar. No es un gesto lejano.


MOTIVO PARA LA ESPERANZA. Sin embargo, es precisamente en estos momentos en los que puede actuar la esperanza, cuando tiene sentido la esperanza, cuando tiene razón de ser. Cuando nada queda como fianza de la vida resulta que se yergue ante nosotros la única esperanza posible, el Señor, Nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Y ella puede “alzar de la basura al pobre, levantar del polvo al caído”.

Jesús nos pide que tengamos una actitud de espera, de CONFIADA ESPERA, de espera vigilante porque Él va a venir. Por eso, el Señor pide que nos pongamos en pie, como el que espera, y alcemos la cabeza, como el que aguarda una venida, el que mira hacia el horizonte para ver llegar a alguien muy amado o deseado. Es su venida la que provoca este cambio de gesto en el hombre, es el anuncio de que Él se hará presente en medio de esta derrota universal lo que hace que el hombre se levante para asistir a ella.


UN DIOS QUE SE ACERCA. Lucas (21,25-28.34-36). Lo más espléndido que nos sucede no es que nos consigamos levantar sino que Él se acerque a nosotros. Quisiera transmitiros con mis pobres palabras lo que a mí me evoca y me sugiere con fuerza esta palabra. El acercamiento es un gesto poderoso y humilde al mismo tiempo. Acercarse es fruto de una decisión y por ello de una rotunda voluntad. Pero a la vez es un gesto de gratuidad que nada tiene de impositivo. El Señor no se hace presente irrumpiendo como el relámpago en la vida del hombre. Él se acerca, viene de camino, se va avecinando. Emplea el tiempo necesario para engendrar en nosotros la espera, la espera confiada, la espera esperanzada. Nos va enviando noticias de su llegada, tarda para que acrecentemos el deseo. Pero viene, su venida es promesa y realidad cumplida.

Mientras llega el grito del hombre es “¡Ven, Señor Jesús!”. Marana Tha. El Adviento nos recuerda el acercamiento de Dios al hombre, ese plegarse de Dios a la gran precariedad humana, ese amor de Dios por el hombre y lo humano que desea hacerlo suyo.

Ese ACERCAMIENTO de Dios al hombre fue un anuncio y promesa, fue una venida esperada y sorprendente, fue un encuentro con el hombre para que este volviera a Dios. Viene para que “volvamos”. Viene a nosotros para que volvamos a Él, se acerca para que nos acerquemos… porque estábamos lejos.

Vamos a contemplar esta VENIDA, que es un éxodo de Dios desde el seno de la Trinidad hasta el hombre. Y vamos también nosotros a “aprender a acercarnos al otro”, a practicar el acercamiento a nuestros hermanos, a los más cercanos y a los más alejados, sobre todo a aquellos que están más solos, más nos pueden necesitar, a los más pobres, a los que son rehuidos de todos…


PREPARAR LOS CAMINOS AL SEÑOR

Si Él viene preparemos los caminos, los accesos. Algo nos compete hacer a nosotras porque es la víspera de LA VISITA DEL SEÑOR, de la VENIDA DEL SEÑOR. Habrá que tener dispuesto el camino y abierta la puerta para que sea posible el encuentro con Él “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” Apocalipsis 3, 20.

Isaías 40:3, “Voz que clama en el desierto: ¡Preparad un camino al Señor, allanad el sendero”

Malaquías 3:1, “Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. “Pues este es aquel de quien hablo el profeta Isaías, cuando dijo: Voz que clama en el desierto, ¡Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas!” (Mateo 3,3).

“Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, ¡Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas!” (Marcos 1,1-3).

“Porque este es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti.” (Mateo 11,10).

“Dijo: Yo soy la voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.” (Juan 1,23).

¿Qué accesos son más necesarios en nuestra vida para abrirnos a su venida, para no poner obstáculos a ellas? Busca primero en lo más íntimo de tu corazón: cuáles son las vías cerradas, cuáles son los obstáculos para que el acceso esté libre y franco…

¿Qué accesos debemos abrir como Comunidad? Nuestra vida ha de ser una ruta libre, una calzada abierta al Dios que viene, un Camino disponible.

Propongo estos:

- La VÍA DE LA VIGILANCIA Y LA ORACIÓN.
La interioridad, el silencio, la escucha, la reflexión… Estar de pie, como un vigía, esperando al Señor que viene. Estar de pie significa no dejarse atraer por la comodidad, no dejarse adormecer, no abandonarse a la pereza, a la desgana…

- La VÍA DEL ACERCAMIENTO Y DE LA COMUNIÓN. La comunión diaria con la hermana, hacer “eucaristía” nuestros encuentros. Practicar el acercamiento: la ruptura de una lejanía, el dar una palabra, ofrecer una ayuda, una compañía, tenernos presentes en el afecto, la oración, la vida. Estar cerca.

- La VÍA DE LA HUMILDAD Y DE LA POBREZA. El trabajo silencioso, el último lugar, sentir carencias, la sencillez de vida, la atención a lo pequeño no a lo que sobresale, el vivir marial, con María y desde María este tiempo de espera…

- La VÍA DE LA RECONCILIACIÓN Y DE LA PAZ. Poner en práctica la tensión por la paz: orando y actuando. Darnos la paz con el gesto, la palabra, el silencio y las obras concretas. Enseñar a otros el signo de su presencia, la paz cotidiana.

Dolernos de la ausencia de paz, en nosotras mismas, en la comunidad, en nuestras familias, en la sociedad… Sentir un rechazo “visceral” por la agresividad, la pugna, la beligerancia, la envidia, el odio, la separación; por las guerras que se conocen y las enquistadas en nuestro mundo, de las que nadie ya hace mención, por las situaciones de violación de derechos humanos, de dignidad humana… Sentir un rechazo y desear intervenir como pacificadoras en todo conflicto no desde la reivindicación sino desde la bienaventuranza de Jesús.

Durante el Adviento viviremos esto fundamentalmente hacia dentro. Haremos alguna propuesta al pueblo que pensaremos juntas y propondremos al párroco por su conveniencia.

Ahora mismo, mientras concluyo esta breve carta, veo a las hermanas paseando por el campo, de dos en dos, arropadas porque hay viento a pesar del sol que luce en lo alto… Unas van para allá, otras para acá, van hablando fraternalmente, sonríen, se cuentan… ¡Doy inmensas gracias a Dios que nos ha llamado a vivir en Él! Solo desde ahí podemos llevar al mundo esta Buena Nueva tan definitiva e insustituible.

Estoy con vosotras, de todo corazón, con toda el alma, con todo cariño. Unidísimas en Él. Vuestra Hermana Prado

TEXTOS
SOBRE LA FE. Los que veamos en el Laboratorio de la Fe (LabFE)
TEXTO DE ADVIENTO DE BENEDICTO XVI. Para sentir con la Iglesia.
NOTICIAS SOBRE NUESTRO MUNDO